Plansak for Løren flerbrukshall og aktivitetspark

Multiconsult har på vegne av Oslo Kommune Kultur- og idrettsbygg startet plansak for Løren flerbrukshall og aktivitetspark. I forslaget har de kommet frem til tre alternativer for plassering av hallen. Parken blir et av elementene langs den grønne ringen.

Prinsipper for hovedgrep (uavhengig av hallplassering):

• Den grønne ringen legges langs vestsiden av parken slik som foreslått i Prinsipp og handlingsprogram for Den grønne ringen.
• Den grønne ringen gis en bredde inn i parken med rom for bevegelse, vegetasjon og åpen overvannshåndtering. Den grønne ringen skal tilføre et rolig og åpent blågrøntdrag i planområdet.
• Flerbrukshallen og harde flater for ballspill og aktivitet legges til østre del av parken. Dette for å ivareta Den grønne ringen, og for og holde støyende aktiviter lengst mulig vekk fra boligbebyggelsen.
• Området i sør langs Lørenveien opparbeides mer urbant med harde flater for mer «urbane aktiviteter». Dette for å bygge opp om bylivet langs Lørenveien, gi trygghet og skape forbindelse til Lørenveien Torg.
• I nordre delen av parken legges det opp til mer grønne og rolige soner med plass til enkle spilleflater.
• Med tanke på de store bygningsvolumene og mangel på blågrønnestrukturer i området, er åpenhet og mest mulig grønne areal viktige kvaliteter som skal prioriteres.
• Forbindelsen mellom Løren aktivitetspark og torget i Lørenveien 65 bør sikres som en enkel og lesbar kobling. For å oppnå dette bør det oppnås en tydelig siktlinje mellom disse byrommene.

Tre alternativer

De tre alternativene som skal vurderes er å bygge hallen over bakken, delvis under bakken eller helt under bakken.

 

[forminator_poll id=»1405″]

Stedsanalyse Løren Aktivitetspark

Plansaken