Slik kan nytt sykehus på Aker bli – Utsikt

Helse sør-øst er i gang med å se på mulighetene for å bygge ut Aker Sykehus til et nytt stor-sykehus for Oslo og østlandet. De har nå publisert et konsept de har kalt Utsikt med tegninger av hvordan de vil bygge om sykehustomten og bygge høyhus på tomten.

De har vurdert tre alternativer. Utsikt, paviljonger og diagonal. I rapporten skriver de, «Konsept Utsikt ble vurdert som det beste sykehuskonseptet. Konseptet er tydelig, fleksibelt og robust med stort potensiale for utvidelser og endringer.»

I konseptfasens Steg 2 vil konsept Utsikt videreføres til skisseprosjekt.
Konseptfasen vil bli behandlet i styremøte i Helse Sør-Øst 14. desember.

Pesrspektivskisse. Fra Akerløperen mot sør

ARKITEKTONISK KONSEPT

Konseptet er robust og kan tåle store forandringer i både program og form, uten å miste sin tydelighet. Kjernen i konseptet ligger nødvendigvis ikke i den viste form eller detaljerte  funksjonsorganisering, men kan sammenfattes i følgende setninger:

  • En tydelig bygningsmessig oppdeling mellom somatikk og psykisk helsevern, bundet sammen med et adkomsttorg .
  • Behandlingsfunksjoner og fellesareal sentralt i basen , med god tilgjengelighet fra sengeposter både på somatikk og psykisk helsevern samt utvidelse i etappe 2.
  • En vev mellom nytt og gammelt .

 

Somatikk:

  • Høye bygningskropper med en tydelig formal karakter, og en lavere omkringliggende base i mer menneskelig skala.
  • Kompakt organisering med vertikal kommunikasjon samlet omkring et sentralt innvendig torg, i direkte forbindelse med adkomsttorget.
  • Et innvendig forløp parallelt med tomtens hovedakse, som binder sammen Adkomsttorget og det Grønne Hjertet.
  • Utsikt uten innsyn i de høye bygningskroppene.

 

Psykisk helsevern:

  • Skjermede uteområder med god kontakt mellom inne og ute .
Situasjonsplan nye Aker Sykehus. Klikk for stort bilde.

Innkjøring fra Sinsenveien

Som vi ser av situasjonsplanen blir det innkjøring fra Tronndheimsveien og Sinsenveien. Dette vil også øke trafikken mot Refstad. Spesielt hvis åpningen av Spireaveien blir besluttet.

Det nye sykehuset vil bli massivt. Som vi kan se av skissene vil det bli veldig synlig fra trondheimsveien over ring 3.

Les mer om planene for nye Aker Sykehus i Presentasjonen av konseptet Utsikt.