Illustrasjoner av Økern S

Planfasen for Økern Sør går stadig fremover. Plan- og bygningsetaten hadde et møte med grunneierne av tomtene 15. mai 2018. Her ble det blant annet diskutert utnyttelsesgrad, bekkåpning, broer og underganger.  Møtereferatet kan leses her.

På møtet ble det fremstilt nye illustrasjoner for tomten.

Illustrasjon: Alliance arkitekter
Illustrasjon: Alliance arkitekter
Illustrasjon: Alliance arkitekter
Illustrasjon: Alliance arkitekter
Illustrasjon: Alliance arkitekter
Illustrasjon: Alliance arkitekter

Les også vår forrige artikkel om Økern S

Modell av Økern S