fbpx
  30. September 2022
  Illustrasjon av Økern Torg’s boliger. Ghilardi + Hellsten Arkitekter

  Storprosjektet på Økern Torg er i full sving om dagen. Tirsdag 20 mars ble det ble avholdt en felles workshop med PBE, EBY, UBF, UDE og ARK.  Det ble lagt frem ny skisse til prosjektet basert på boligbygging langs Økern Torgvei og skole og barnehage i et nord-syd gående grøntdrag i forlengelsen av Hovinparken. Det ble i møtet lagt frem to alternativer med henholdsvis 900 og 1100 boliger. I etterkant av møtet er prosjektet revidert og presenteres her med 1.000 boliger og med utnyttelse og byggehøyder innnenfor gjeldende kommuneplan.

  Slik ser Økern Torg ut i dag. Alt av tidligere bygningsmasse er fjernet fra tomten.

  Situasjonsplan

  Situasjonsplan for Økern Torg med Hovinparken og turområder. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

  Høyder mot Økern Torgvei

  Siden tomten mot Økern Torgvei skal heves vil byggene bli like høye som boligblokkene som allerede eksisterer i Økern Torgvei.

  Høyder mot Økern Torgvei 9. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
  Høyder mot Økernly barnehage er noe lavere. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
  Høyder mot Økern Torgvei 3. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
  Bro over Spireaveien fjernes. «Hullet» fylles og Spireaveien blir tur-/sykkelvei. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

  Boliger

  Arealplan for Økern Torg. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
  Plan for høyer på bygg. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

  Eksisterende tomt med kotehøyder

  Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

  Fremtidig tomt med fyllmasse

  Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

  Med boliger og skole

  Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

  Bygges i fire faser

  Tomten vil fylles opp og bygges i fire faser. Både park og boliger er del av de fire fasene. I dokumentet er det sett på mulighetene med å bygge opp tomten fra enten nord eller sør.

  SYD-NORD

  Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
  Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
  Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
  Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

  NORD-SYD

  Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
  Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
  Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
  Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

  Les mer om de tidligere planene for Økern Torg her

  Nordtomten til Økern Torg kommer for salg