Plantegninger og høyder for Økern Torg

Illustrasjon av Økern Torg’s boliger. Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Storprosjektet på Økern Torg er i full sving om dagen. Tirsdag 20 mars ble det ble avholdt en felles workshop med PBE, EBY, UBF, UDE og ARK.  Det ble lagt frem ny skisse til prosjektet basert på boligbygging langs Økern Torgvei og skole og barnehage i et nord-syd gående grøntdrag i forlengelsen av Hovinparken. Det ble i møtet lagt frem to alternativer med henholdsvis 900 og 1100 boliger. I etterkant av møtet er prosjektet revidert og presenteres her med 1.000 boliger og med utnyttelse og byggehøyder innnenfor gjeldende kommuneplan.

Slik ser Økern Torg ut i dag. Alt av tidligere bygningsmasse er fjernet fra tomten.

Situasjonsplan

Situasjonsplan for Økern Torg med Hovinparken og turområder. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Høyder mot Økern Torgvei

Siden tomten mot Økern Torgvei skal heves vil byggene bli like høye som boligblokkene som allerede eksisterer i Økern Torgvei.

Høyder mot Økern Torgvei 9. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
Høyder mot Økernly barnehage er noe lavere. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
Høyder mot Økern Torgvei 3. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
Bro over Spireaveien fjernes. «Hullet» fylles og Spireaveien blir tur-/sykkelvei. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Boliger

Arealplan for Økern Torg. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
Plan for høyer på bygg. Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Eksisterende tomt med kotehøyder

Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Fremtidig tomt med fyllmasse

Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Med boliger og skole

Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Bygges i fire faser

Tomten vil fylles opp og bygges i fire faser. Både park og boliger er del av de fire fasene. I dokumentet er det sett på mulighetene med å bygge opp tomten fra enten nord eller sør.

SYD-NORD

Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

NORD-SYD

Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter
Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Les mer om de tidligere planene for Økern Torg her

Nordtomten til Økern Torg kommer for salg