Parallell – Oppdatering september 2019

Det er ca. 1 1/2 år siden første spadetak i Lørenveien 65. Parallell har reist seg og store deler av fasaden er ferdig. Bygget er godt synlig fra store deler av Oslo. Utsikten fra toppen av bygget er helt unik.

I første etg blir det kantine, inngangsparti og mulig en liten restaurant/kiosk el.l.

Utvendig blir det et offentlig torg hvor det også skal lages et parkour-anlegg.

Her er en oppdatering fra Skanska.

Det har skjedd mye på byggeplassen i løpet av de siste ukene. Vi kan blant annet nevne:

  • Vi er nå påkoblet Fortums fjernvarmenett
  • De siste fasadeelementene er montert. Det som gjenstår er fasade i plan 1 og 2, samt der byggeheisen har stått til nå.
  • Takterrassen er isolert og tekket ferdig. Bildet under viser den fantastiske utsikten!
  • Kran 1 er plukket ned
  • Arbeid utomhus er påbegynt
Utsikt fra takterrassen. Foto: Skanska
Bilde fra 13. etasje. Teknikk er på plass i himling og gulv er nylig sparklet. Foto: Skanska
Bilde fra inngangsparti i plan 1. Her kommer det resepsjon og en frodig plantevegg. Enn så lenge er det lagringsplass for de store ventilasjonsaggregatene. Foto: Skanska