Nytt boligprosjekt sentralt på Økern

Bonum skal i samarbeid med Fram Arkitekter utvikle boliger nederst i Økern Torgvei.

De har nå sendt inn reguleringssak av tomten til Plan og Bygg.

I følge bestillingen er det Økern Torgvei 1 og Økernveien 148 – 150 som skal rives og det skal bygges opp leilighetsbygg. Samlet areal på tomtene er 8500 kvm. De forventer høy utnyttelse av tomten på grunn av den sentrale beliggenhet, med kort vei til Økern T-banestasjon.

Oversikt over Økern Torgvei 1 og Økernveien 148 – 150. Bilde: Google Maps

Beskrivelse av prosjektet

Bonum og Fram eiendom skal starte utvikling av eiendommene Økern Torgvei 1 og Økernveien 148-150 til boligformål.
Det utlyses i den forbindelse et parallelloppdrag der deltagerne inviteres til å gjøre en utredning av eiendommens potensial og komme med forslag til fremtidig utnyttelse. Målet er at dette skal
legge grunnlaget for en detaljreguleringsplan for eiendommene samlet.
Hovedformål vil være bolig (leilighetsbygg) med eventuelle støttefunksjoner. Man kan også vurdere andre bruksformål som kan gjøre kvartalet til et attraktivt sted og positivt tilskudd til den nye
bydelen.

Prosjektside Bonum