Bygger bruer over barrierene på Økern

Økernkrysset er sterkt preget av flere barrierer som gjør at for å komme fra A til B til fots må man finne en bro eller undergang. Dette gjør det vanskelig å drive byutvikling. Toglinje, t-banelinje og Ring 3 krysser alle gjennom Økern. Nå legges det planer om å få opp flere bruer for å krysse disse barrierene slik at områdene knyttes sterkere sammen.

Økernsenteret til Økern S

Dette er en ny undergang som skal knytte sammen to utviklingsområder. Under alnabanen er det planlagt å bygge en undergang mellom Økernsenteret og Økern S. Dette vil knytte sammen to nye boligområder samt følge elven som skal renne gjennom Økern. Det er populært å gå ned Akerselva, kanskje blir det like populært å følge Hovinbekken ned mot Sentrum?

 

Økern S til Hasle

Mellom Økern og Hasle er det er trafikktung barriere. Ring 3 deler av områdene med et ganske klart skille. Selv om det beste alternativet ville vært å videreføre tunellen fra Økern videre mot Ulvensplitten, blir nok det prosjektet for dyrt. For å binde sammen områdene er det planlagt to nye gangbruer. Den nordre gangbruen vil også følge Hovinbekken.

 

Over t-banelinjen

Sør for alle tomtene i Økernveien er det en t-banelinje som hindrer raskt å komme over mot Hasle og Hovinbekken. Med to nye broer vil dette binde sammen de nye boligområdene, som skal bygges i Økernveien, mot grøntområdene på Valle Hovin.