Oppdatering om bro mellom Lørenvangen og Bøkkerveien

OkernLoren.no har tidligere vært i kontakt med utbygger av gangbroen over Alnabanen. Gangbroen går fra enden av Lørenvangen til Bøkkerveien. Nå har det drøyd litt med åpning av broen og jeg tok kontakt med utbygger.

Tidligere sak Arbeidet er startet på bro mellom Lørenvangen og Bøkkerveien

 

Dessverre kan ikke prosjektleder for broen si noen endelig dato for når åpningen av broen vil finn sted. Årsaken er at de har fått noen utfordringer med noen tekniske løsninger, som det nå jobbes med å utbedre.

De håper imidlertid at åpningen kan finne sted et sted midt i november.