Arbeidet er startet på bro mellom Lørenvangen og Bøkkerveien

AF-gruppen har nå satt i gang arbeidet på gangbroen som skal gå over Alnabanen. Broen vil gå ved Brødfabrikken barnehage over til Bøkkerveien. Dette blir en forlengelse av Lørenvangen over til det nye boligområdet ved Hasle Linjen. Med en barrier som toglinjen er trenger vi denne broen for å knytte områdene sammen.

I følge plantegningen vil det bli trapp og rampe i bøkkerveien og kun rampe i Lørenvangen.

Hvis alt går etter planen skal broen stå ferdig allerede i august i år.

Les mer om prosjektet på Planinnsyn

Bilder av hvor ny bro over Alnabanen er under oppføring

Byggingen av ny bro har startet