Si din mening! Sykkelvei og tre-rekke i Sinsenveien

Norconsult, for Bymiljøetaten, utarbeider forslag om å bygge om 390 meter av Sinsenveien. Grunnen er at deler av Lørenveien kan bli enveiskjørt og trafikken vil derfor flyttes til Sinsenveien. Send inn din mening til forslaget.

Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister og fotgjengere i Sinsenveien, mellom Dag Hammarskjölds vei i nord og Lørenveien i sør.
Bakgrunnen for prosjektet er de overordnede føringene gitt i Veiledende plan for offentlige rom Løren og Økern. I VPOR Løren og Økern er Sinsenveien anbefalt oppgradert som en samlegate, med brede fortau, tosidig sykkelfelt og beplantningsfelt.

Plan- og bygningsetatens kommentar

I sak 201807389 foreslår kommunen å enveisregulere Lørenveien mellom Lørenvangen og Økernkrysset. Som konsekvens av dette vil trafikk overføres fra Lørenveien til Sinsenveien og Dag Hammarskjölds vei. Sinsenveien mangler i dag tosidig fortau på deler av strekningen og mangler sykkelløsning og grøntanlegg i gaten.
Det ønskes også å legge til rette for at utbyggere langs Sinsenveien, som nå planlegger ny bebyggelse, kan bidra til å oppruste Sinsenveien.

Gi innspill til forslagsstiller

Planen utarbeides av NORCONSULT AS for Bymiljøetaten.
Spørsmål om planforslaget kan rettes til Eirin Lund, tlf 90935680.

Bemerkning sendes til: eirin.lund@norconsult.no

Les mer om forslaget om å gjøre Lørenveien enveiskjørt her:

Lørenveien kan bli enveiskjørt-miljøgate

Si din mening Oslo Kommune