Status for Løren aktivitetspark

En Lørenboer har sendt inn henvendelse om status for Løren aktivitetspark. Tomten ble kjøpt av Oslo Kommune for 265 millioner i fjor. Det har ikke skjedd noe på tomten siden den gang.

Her er svaret fra Plan og- bygningsetaten:

 

Plan- og bygningsetaten viser til henvendelsen vi mottok den 14. juni 2018, med spørsmål om hva status er for Løren aktivitetspark med tanke på tidspunkt og fremtidige planer.

Om Løren aktivitetspark

Eiendommen er regulert til byggeområde for kontor, industri og forretning i reguleringsplan S3775.

Nåværende status for Løren aktivitetspark er at denne er på planleggingsstadiet. Dette innebærer at det ikke foreligger et endelig vedtak om utbygging og derfor ikke noe fastsatt tidspunkt eller endelige planer for hvordan parken vil se ut.

I den veiledende planen for offentlige rom (VPOR) for Løren og Økern står det at det skal lages en aktivitetspark på denne eiendommen. Denne er ikke en juridisk bindende plan, men er en veiledende plan for utviklingen av området. I reguleringsbestemmelsene for noen av utbyggingsområdene rundt, for eksempel Lørenveien 55 – 65, er det bindende reguleringsbestemmelser som sier at aktivitetsparken skal sikres opparbeidet.

 

Det er derfor høyst usikkert når planene for parken vil være klare og når arbeidet vil starte. Hva mener du vi trenger på denne tomten?