Plantegningene for Sinsenveien 51 – 55 er klare. Blir Løren en mur mot Refstad?

Illustrasjon: LØVSETH+PARTNER

Løvseth+Partner har nå plantegningene klare for Sinsenveien 51 – 55. Dette er tomten i hjørnet mellom Refstad og Sinsen. I mange år har det vært kolonialbutikk på tomten.

Skanska ønsker å bygge ca. 344 leiligheter, barnehage og handel mot krysset mot rundkjøringen i Sinsenveien. I tillegg skal de opparbeide Lille Løren Park sammen med naboprosjektet Jordankvartalet.

Les hele planbeskrivelsen her.

Mur mot Dag Hammarskjøldsvei og Refstad

Illustrasjon: LØVSETH+PARTNER

Bebyggelsen på sør-siden av Dag Hammarskjødsvei vil skape mye skygge i veien og strekke seg over mot Refstad. Med alle de høye og mørke bygningene vil gaten bli meget mørk. Illustrasjonen under viser hvordan Skanska og Løvset+Partner har tenkt at byggehøydene skal være mot Dag Hammarskjøldsvei.

Illustrasjon: LØVSETH+PARTNER
Illustrasjon: LØVSETH+PARTNER
Illustrasjon: LØVSETH+PARTNER
Illustrasjon: LØVSETH+PARTNER
Illustrasjon: LØVSETH+PARTNER
Illustrasjon: LØVSETH+PARTNER
Illustrasjon: LØVSETH+PARTNER
Illustrasjon: LØVSETH+PARTNER
Illustrasjon: LØVSETH+PARTNER

Slik jeg ser det er det positivt at det kommer inn et planforslag som ivaretar barnehage og Lille Lørenn Park. Men dette er krav fra kommunen og utbygger måtte bidra med dette for å få bygget et prosjekt av denne størrelsen. At blokkene langs Dag Hammarskjøldsvei blir høyere og høyere fra Økern og mot Sinsen er ikke positivt. Løren vil bli som en stor mur mot nærliggende villa og husområder. Ja, det er flott at vi får en urbanisering i området, men overgangen fra mellom Sinsen/Refstad og Løren burde vært løst bedre.

Bilen får ikke plass

Beboerparkering har lenge vært diskutert i Refstad området. Det blir nok enda mer aktuelt nå som det kun er planlagt 135 parkeringsplasser for bil fordelt på 344 leiligheter. Til gjengjeld er det planlagt nesten 1000 parkeringsplasser for sykkel. De som styrer byen har altså store ambisjoner om at det meste av transport i fremtiden skal foregå med kollektivt og sykkel. Men holder det med en parkeringsplass for hver tredje leilighet?

Legg gjerne inn en kommentar på hva du synes om planforslaget.