Ett skritt nærmere flerbrukshall og aktivitetspark på Løren

EstateNyheter melder i dag at kommunen har kjøpt Lørenveien 64 av Selvaag for 265 millioner. I VPOR for Løren og Økern er det planlagt å bygge en flerbrukshall og aktivitetspark på tomten. Parken blir nabo til Gartnerkvartalet som er under utbygging og leiligheter blir lagt ut for salg løpende. Det er også planlagt flere nye parker på Økern og Løren området. Lørenparken/Peer Gynt parken kjenner de fleste til, men Møllerparken, Lille Lørenpark, Pensjonsparken og Hovinparken er ukjente for de fleste. Disse er tegnet inn i VPOR’en. Forhåpentligvis kommer også disse parkene på plass snart i et område som har hatt høy fortetting de siste årene.

Fra VPOR for Løren:

Løren aktivitetspark vil bli en viktig lokalpark for Lørenplatået, og vil ivareta behovet for en lokal park på inntil 10 daa. Parken blir en møteplass, balløkke og lekeområde for områdets større barn. Parken skal gi de større barna plass for aktiviteter og utfoldelse som de mindre parkene ikke rommer. Lokalisert i Lørenveien 64-68 vil parken bidra til å skape liv og aktivisere den østre delen av strøksgata. Dermed blir parken med på å styrke forbindelsen mellom Løren og Økern. Løren aktivitetspark vil kunne dra veksler på flerbrukshall foreslått etablert i samme område. Flerbrukshallen kan innpasses ved siden av Løren aktivitetspark, eller under parken, såfremt dette ikke går på bekostning av parkens anbefalte kvaliteter.