Pådriversamling om skoleveien til Løren Skole

Onsdag den 30. januar arrangerer Pådriv Oslo en Pådriversamling, der deltakerne vil bli introdusert for den innovative workshopmetodikken kalt «7milssteg.» Møtet vil gi rom for refleksjon, diskusjon og handling rundt aktuelle temaer, med det overordnede målet om å påvirke positiv endring i lokalsamfunnet.

Hva er 7milssteg?

7milssteg er en stegvis tilnærming til problemløsning gjennom ulike øvelser. Gjennom egenrefleksjon, gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner vil deltakerne utvikle en felles forståelse for temaet, lage fremtidsscenarier og formulere konkrete aksjonspunkter.

Tema 1: Hvordan kan vi sammen skape trygge alternativer for ferdsel, som samtidig er attraktive å velge for barna som går på Løren skole?

Et komplisert trafikkbilde utgjør sikkerhetsrisiko spesielt for skoleelever på vei til/fra Løren skole. Med endret skolegrense sogner barn fra tre delbydeler til Løren skole, og de må bevege seg gjennom tungt trafikkerte områder for å komme seg trygt fram til skolen. Dette fører til mange krevende situasjoner i hverdagen, for små barn og deres foreldre.

Program for Pådriversamlingen:

  • 12:00: Lunsjservering
  • 12:30: Introduksjon ved temaeierne
  • Samtaler i grupper og plenum
  • 15:00: Avslutning

Målgruppe:

Pådrivere, partnere, innbyggere i Oslo, eiendomsutviklere, idrettslag, skoler, nabolagsutviklere, forskningsmiljøer, relevante aktører fra offentlig sektor og andre interessenter er alle velkomne.

For spørsmål og påmelding, kontakt Mathilde Blichfeldt Mjønes.

Påmelding.