Plan- og bygningsetaten godtar opptil syv etasjer i Haslevangen 14

Vi har tidligere omtalt utbyggingsplanene i Haslevangen 14 . I dag er det kontorlokaler på eiendommen som ligger mellom nybyggene i Krydderhagen og småhusbebyggelsen på Hasle.

Haslevangen 14

 

Utbygger ønsker å rive eksisterende kontorbygg og sette opp leilighetsbygg på opptil 10 etasjer. Det ville i så tilfelle blitt et av de høyeste byggene på Løren området.

Det har kommet inn flere klager på forslaget og da spesielt fra naboene til prosjektet. Det kan se ut som Plan- og bygningsetaten er enige i mange av de som har sendt inn klager, for de vil kommer med et alternativt forslag. Plan- og bygningsetaten skriver at deres forslag kommer til å ha de høyeste byggene på den nordvestre siden av tomta (nærmest Frydenberg skole) på 5-7 etasjer og en nedtrapping av høydene derifra mot sørøst (nærmeste parken på Hasle Linje) på 4 etasjer.

 

Så gjenstår det å se hva utbygger sier til Plan- og bygningsetatens alternative forslag når det vil komme innen 13. august.

Tregere salg av leiligheter?

Det kan forresten virke det som det går tregt med salget av leiligheter i de høyeste leilighetsbyggene på Løren. På Krydderhagen sitt område vil det høyeste bygget (nærmest T-banen) bli på 10 etasjer. Dette prosjektet har ligget ute for salg en god stund nå, og det er enda 24 leiligheter som står usolgt i dette 10 etasjer høye bygget. Så kanskje ønsker folk å bo i mindre og lavere leilighetsbygg?

Krydderhagen sin boligvelger.

– Skrevet av Lørenbeboer