Store protester mot nye prosjekter

To nye prosjekter i Lørenbyen mot Hasle mottar nå mange protester fra beboerne i Krydderhagen og småhusene på Hasle. Det er to prosjekter som nå er i planfasen som bekymrer beboerne. Det er heldigvis mange flinke naboer som har sendt sine uttalelser til Plan og byggningsetaten. Det er ikke slik at vi skal godta at utbyggere vil maksimere sine tomter for gevinst. De må tenke på miljøet i denne nye byen som er under utbygging. Solforhold, grøntområde og åpne møteplasser kommer ikke i første rekke når en utbygger planlegger for sin tomt.

KLIKK HER FOR STORT BILDE AV HØYDENE

20 etasjer høyblokk i Økernveien

I Økernveien 94 og Haslevollen 1-3 og 13-15 har A-Lab arkitekter sendt i planforslag til Plan og Bygg hvor de foreslår bygg opptil 20 etasjer.

Situasjonsplan Haslevollen

Forslaget provoserer og engasjerer mange av naboene til prosjektet. En av de nærmeste naboene er småhusområdet på Hasle. Flere av naboene har skrevet inn til Plan og Bygg med sine uttalelser. Mange er bekymret for den økte trafikken et så stor prosjekt vil medfører. Her er noen av bemerkningene fra naboene:

Vi ønsker ikke at bygningene nærmest Haslevollen bygges høyere en 2 etasjer. At etasjene øker nærmere Økernveien er greit nok men, høyden de vil bygge opp mot bør halveres.

Vi som bor i randsonen mot det nye prosjektet bruker mye tid og krefter på å holde det grønt i hagen og ha vedlikeholdte hus. Men trivsel – og motivasjon for vedlikehold – kan dø ut hvis det ikke lenger er trivelig å bo her. Å bo i et småhus betyr ikke bare å bo i et lite hus. Det betyr å få bo i et småhus-miljø.

Mitt innspill på vegne av denne familien er at det ikke blir trivelig å bo her med en mange etasjers høy vegg kloss innpå. Vi protesterer på høydene / antall etasjer som tiltakshaver tenker å bygge tvers over veien for oss.

Jeg og min familie vil bli sterkt berørt hvis disse betongveggene med mange etasjer skal plasseres rett over veien. 3 etasjer nærmest er det høyeste vi kan akseptere!

Groruddalen Miljøforum har også engasjert seg med et eget brev

GM anser forslaget for oppstart av detaljregulering for Økernveien 94, som typisk for enkeltutbyggeres ønske om maksimal utnyttelse av egen tomt. Forslag om bygging av 17 – 20 etasjers bolig/næringsarealer tett innpå eksisterende småhusbebyggelse og lavblokker ser GM på som et forsøk fra utbyggers side til å skaffe seg forhandlingsrom til å redusere med et par etasjer. Vi forventer at PBE setter vesentlig lavere rammer enn dette for høyder på blokkene og for utnyttelse av arealene i Økernveien 94.

LES HELE BREVET HER

Her planlegges høyhus på 20 etasjer. Bilde fra A-Lab

Krydderhagen får nye naboer

Haslevangen 14 – Tegning Bugge Ravn Arkitekter AS

I denne plansaken kan jeg telle minst 15 naboklager på høydene til de nye byggene som planlegges i Haslevangen 14. De fleste klagene kommer fra beboere som er ny-innflyttet i Krydderhagen. De mener høyden på de nye blokkene vil stjele mye sol til parken som er opparbeidet i Krydderhagen. Det vil også øke innsynet til mange leiligheter og gjøre at en del beboere mister utsikten sin. Byggene her er planlagt å være opp til 10 etasjer.