Økernsenteret har fått rammetillatelse

Nå har endelig beskjeden fra Plan og byggningsetaten kommet. Planen for Økernsenteret er godkjent og utbygger har fått rammetillatelse.

Eksisterende byggningsmasse på Økern (Økernveien 145) skal rives. Dette arbeidet starter i 2018. Høyblokken er planlagt gjenreist med samme plassering og høyde som i dag. Det ligger videre i planene at handelshuset ferdigstilles 4. kvartal 2022.

Badeland er et rekkefølgekrav, og skal være påbegynt før handelshuset kan åpne.

Les hele rammetillatelsen her.

Hvorfor rive høyblokken?

Bygget ble reist for nærmere 50 år siden og hovedutfordringen i dag er etasjehøydene i bygget er altfor lave i henhold til dagens standarder (og leietakers krav). I tillegg så vil en ny høyblokk kunne samspille bedre med det nye handelshuset og vise-versa.

Se de nye bildene av Økernsenteret i tidligere innlegg

Nye bilder av Økernsenteret