Nye illustrasjoner av Gregerskvartal i Lørenveien 51

USBL er i arbeid med planforslaget til Gregerskvartal. Prosjektet ligger i Lørenveien 51. OkernLoren.no skrev om dette prosjektet tidligere, men nå har det kommet noen nye illustrasjoner.

Det er spennende å se at broen over alnabanen, mellom Løren og Haslelinjen, er med i tegningene.

Prosjektet planlegger barnehage på tomten, næringsarealer og torgområdet mot Brødfabrikken blir videreutviklet.

Se mer om planforslaget hos PBE.

Planforslaget er tegnet av Dyrvik Akritekter. De vant en arkitektkonkurransen. Vi synes det er verdt å sjekke ut et alternativt forslag fra arkitektene i Reaktor som også er spennende. Se forslaget her.

Dette skriver arkitektene i Dyrvik om Gregerskvartal

Dagens eksisterende bygningsmasse med industri/  kontor / lager ønskes revet og tomten utviklet til hovedsakelig boliger. Tomten ligger i knutepunktet Løren stasjon og har svært gode forbindelser i alle retninger. I tillegg skal det etableres en gang- og sykkelvei i sør langs Alnabanen.

Bebyggelsen er formet som tre tun med Lørenveien og Alnabanen som retningsgivere. Boligene er gruppert mot hvert sitt halvprivate uterom. I nord er de gruppert til et åpent kvartal, mens de mot sør består av parallelle lameller. Grepet medfører at flest mulig beboere får gode solforhold og utsikt mot sør.

Sentralt i området danner barnehagen en felles mulighet for lek og opphold for alle beboere, samt den naturlige kollen mot vest som åpner for større muligheter. Bygningene som omkranser disse uterommene varierer i høyde fra 6-8 etasjer og har forskyvninger som underbygger det levende uttrykket.

Boligområdet er omkranset av flotte kvaliteter:

Sør – sol og utsikt langs Linjeparken

Øst – bydelstorg og aktivitetspark

Nord – en aktiv bydelsgate

Vest – en mulig felles kolle for lek og opphold

Bebyggelsen har adkomst for myke trafikanter fra alle fire sider. Inngangen til parkeringskjeller er løst fra Lørenveien. Med dette grepet er hele bebyggelsen bilfri, inkludert Lørenvangen. Mot Lørenveien og på nordøstre hjørne av Lørenvangen er det lagt til rette for ulike næringstilbud på gateplan. Prosjektet vil bidra til aktivisering av nye Lørenvangen Torg, som blir en sentral del av aksen Løren-Økern.

 

 

Nytt prosjekt med 300 leiligheter på Løren