Økern Torg er ute til offentlig ettersyn

Endelig kommer planene for Økern Torg et steg videre. Nå er det åpent for at alle som har meninger om prosjektet kan få dele disse.

Det har i mange år vært planlagt å endre Økern Torg totalt. Torgdriften er fjernet, byggene jevnet med jorden. Nå er neste steg i gang med å få på plass skole, barnehage, park og boliger. Planene ble i dag lagt ut på offentlig ettersyn på Oslo Kommunes side. Her ønsker de kommentarer fra publikum.

Beskrivelsen

Eiendoms- og byfornyelsesetaten foreslår å omregulere Økern torgvei 6 mfl. fra torg og turvei/skiløype til boliger, næring, grøntområde, skole og barnehage. Hensikten er å forvandle området til et nytt og bymessig boområde med ca. tusen boenheter.
Planen sikrer både grøntarealer og nødvendig infrastruktur.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med en del forbehold. Disse dreier seg blant annet om størrelsen på Hovinparken, byggehøyder og utnyttelse, torg og møteplasser, og luftkvalitet. Vi anbefaler ikke forslagstillers rekkefølgekrav og har laget alternativt rekkefølgekrav for når Hovinparken skal opparbeides.

Torsdag 12. august kl. 18.00 holder Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) et digitalt informasjonsmøte på etatens Facebook-side. I møtet vil EBY presentere reguleringsplanforslaget, og det vil være mulig for publikum å stille spørsmål. Plan- og bygningsetaten (PBE) vil også kunne svare på spørsmål i møtet. Den digitale presentasjonen av planforslaget vil også være tilgjengelig på Facebook etter at møtet er avholdt.

Les saken og send inn din mening

Reguleringsplanen gir følgende rammer for utvikling av planområdet.
Ill. Ghilardi + Hellsten Arkitekter