Informasjon om nytt kontorbygg i Lørenveien

På den gamle parkeringsplassen til OBS! skal Stor Oslo Eiendom bygge et kontorbygg med dagligvare og spisesteder i 1. etasje. Det kommer også et torg mellom bygget og boligprosjektet Brødfabrikken.

Med oppstarten av Brødfabrikken ble det bestemt å dele søknaden i to søknader slik at en gjaldt for boligene til Brødfabrikken, mens en søknad ble sendt inn senere for kontorblokken. Det var i mai 2016 Stor Oslo Eiendom sendte inn søknaden om å sette opp kontorbygg nederst i Lørenveien. Tomten er ikke godt egnet for boliger, da det er en del støy fra ringveien som ligger helt inntil tomten. Her blir det kun handel og kontor.

Tomten er godt plassert mot nye Økernsenteret og en miljøbro eller saksebro fra Økernsenteret vil treffe på tomten i øst. På tegningene er det i første etasje tegnet inn spisesteder. Om dette blir kantine for de som arbeider i blokken eller offentlig tilgjengelig har jeg ikke klart å finne ut.

I følge Stor Oslo Eiendom vil det bli en dagligvarebutikk og muligens treningssenter på motsatt side av kontorbygget.

Bygget skal bli på 13 300 kvm og utbyggers ambisjonsnivå er å innfri miljøkvalifiseringsordningen BREEAM-NOR krav til nivået Very Good, og energiklasse B.

Men hvor høyt blir bygget?

Av de første plantegningene ser det ut til at bygget skulle bli ca. 11 etasjer. Men på tegningene som er sendt i søknaden til Plan og Bygg er det søkt om 16. etasjer med teknisk takplan på toppen. Se forskjellen på bildene under.

 

Kontorbygg og torg i Lørenveien 65. Illustrasjon: Arcasa Arkitekter
Lørenveien 65 med 16 etasjer som er sendt over til Plan og Byggningsetaten.  Illustrasjon: Arcasa Arkitekter

Nytt signaltårn

Slik det ser ut på tegningene som er oversendt i søknaden blir dette nok et høyt signaltårn slik som høyblokka på Økernsenteret. Etter min mening bør vi holde høydene lavere på denne siden av ring 3. Plan og Bygg har ikke godkjent søknaden enda. Antakeligvis på grunn av parkbroen som ikke er avklart enda. Les mer om parkbroen som gjør at også Økernsenteret ikke har startet byggingen her: Parkbro over ringveien kan forsinke nye Økernsenteret

Plantegning fra første etasje i Lørenveien 65. Foto: Stor Oslo Eiendom
Skisse over Lørenveien 65. Illustrasjon: Arcasa Arkitekter