Parkbro over ringveien kan forsinke Nye Økernsenteret

Konsepttegning av nye Økernsenteret
Økernsenteret

Hille Melbye Arkitetker AS (HMA) sendte inn rammesøknad for Nye Økernsenter 1. februar i år. Noor navnet ser ut til å være forkastet.

Plan og Byggningsetaten (PBE) skal komme med rammetillatelse innen 12 uker. PBE har sendte brev til HMA 25. april om at de har vedtatt å forlenge fristen for behandling av rammesøknaden til 1. september 2017.

Begrunnelsen er at det er mye uavklart omkring den nye parkbroen som er planlagt mellom Løren og Økern. I dag går det en tynn bro over ringveien. Denne er tenkt revet og PBE ønsker at det settes opp en 25 meter bred parkbro med gang- og sykkelvei. Det er flere uavklarte saker rundt den nye parkbroen og PBE har derfor ikke kunne godkjenne rammesøknaden. HMA har svart på PBE’s beslutning om å utsette behandlingen av rammesøknaden for Økernsenter. Uttdrag fra brevet til HMA:

  «.. det er positivt å registrere at det kun er avklaring av rekkefølgekrav om gangbroer som gjenstår før rammetillatelse kan ferdigbehandles.»

 «.. vi kan ikke se at noen av vilkårene gir tilstrekkelig hjemmel til å vedta fristforlengelse i denne saken. Lengden på fristforlengelsen – 4 måneder – er det uansett vanskelig å se behovet for.»

 HMA har også et forslag om at rammetillatelsen godkjennes, med vilkår om Vegdirektoratets godkjenning av forprosjekt for parkbro.

Som beboer i området synes jeg det er synd parkbroen forsinker et så stort prosjekt som vil definere bydelen vår i mange år fremover. Det er også etterlengtet å få på plass svømmehall og kino som er planlagt ved senteret. Økernsenteret har hatt flere datoer for ferdigstillelse, forhåpentligvis vil ikke dette skyve denne enda lenger frem i tid.

Bilder av nye Økernsenteret