fbpx
  29. September 2022

  I Økernveien 119, rett over tbanesporene, vil Nordea liv utvikle eiendommen til næring og kultur. Det er planer om hotell på tomten, signalbygg på 12 etasjer, hall for kunst og kultur og mer. Med deler av den grønne ringen over tomten ønsker de å åpne opp for elven på sørsiden av tomten.

  I planene ønsker de å fordele det slik:

  • 67 200 m2 Næring, kontor og overnatting
  • 3 600 m2 utleibar underetasje
  • 1 400 m2 Kultur og kunstmarkedshall
  • 1 500 m2 innendørs idrett, resturant og eventhus

  Tomten ligger ved siden av Hovinbyens viktigste tyngdepunkt – Økern, og et stort næringsareale som nå er under utvikling – Hasle linje, og Hovinbyens grønne hjerte og samlede sted for aktivitet og idrett – Valle Hovin.

  Hovedgrep

  4 næringsbygg med utadrettede førsteetasjer, former en rygg langs Ring 3. Vest på tomten oppføres et høyt signalbygg som markerer inngangen til planområdet og gangstrøket langs Hovinbekken. Et femte, lavere bygningsvolum plasseres midt på tomten. Bygget er i heltre og har publikumsrettede virksomheter i første etasje som aktiviserer sportsplassen.
  Stålbygget blir reetablert sør på tomten, hvor kunst og kultur kan skape byliv og aktivitet mot gangstrøket og gjenbrukstorget. Broer over sporene blir etablert på to avgjørende steder slik at Sportsplassen og gjenbrukstorget kan binde næringskvartal sammen med nærliggende boligfunksjoner.
  De nye byrom og interne publikumsrettede funskjoner på feltene Hn1 og Hn2 binder sammen nærliggende boligfeltene.

  Høyder

  Høyder i Økernveien 119. Ill. ARCASA ARKITEKTER AS

  Gjennomsnittlig 6 etasjer

  Prosjektet er gjennomsnittlig 6 etasjer, som anført i VPOR. Høydene viderefører nivåene fra eksisterende bebyggelse ut mot Økernveien og Hasle Linje.

  Høyhus

  Høyhus foreslått av kommunen i VPOR beholdes og brukes som et signalbygg for en visuell markering for området.

  Solfylt indre byrom

  Stålbygget og midtbygget er holdt lave for å skape gode solfylte byrom hvor idrett og publikumsrettede funksjoner er blandet med næringsarealer.

  Situasjonsplan

  Situasjonsplan for Økernveien 119. Ill. ARCASA ARKITEKTER AS

  Illustrasjoner

  Veksthuset. Ill. ARCASA ARKITEKTER AS
  Stålbygget. Ill. ARCASA ARKITEKTER AS

  Fra Alnabanen. Ill. ARCASA ARKITEKTER AS

  Ill. ARCASA ARKITEKTER AS