Lørenvangen 25: Endret planene etter offentlig ettersyn

Lørenvangen 25 før og etter endringen.

Planene for OBOS sitt prosjekt i Lørenvangen 25 har vært ute til offentlig ettersyn. Etter tilbakemeldinger har de nå tatt ned byggehøyden på prosjektet og nedjustert antall leiligheter.

Eiendommen skal reguleres til bolig med noen utadrettet virksomhet/næring mot Lørenvangen. Det skal bygges to boligblokker med opptill 7800 kvm BRA. Det blir 87 leiligheter og to forretningslokaler.

Bebyggelsen er planlagt med variert utforming og varierte høyder mellom 5-7 etasjer. Det blir 37 p-plasser, sykkelparkering og boder i kjeller.

Lørenvangen 25 – Forslag til detaljregulering til politisk behandling

Illustrasjonshefte