Utvidelse av Parken på Økern

I dag kunngjorde Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune en spennende nyhet: planene om å utvide parken på Økern med rundt 6800 kvadratmeter. Dette initiativet, kunngjort av byråd for byutvikling James Stove Lorentzen, markerer en betydelig satsing på å ivareta nærmiljøet og legge til rette for mer grøntarealer og rekreasjonsmuligheter i et område som opplever stor vekst.

Denne utvidelsen kommer som et resultat av tett samarbeid med lokalsamfunnet på Økern, som har vært sterkt engasjert i utviklingen av området. Med et ønske om flere idrettsflater og økt tilgang til grøntområder har beboerne bidratt til utformingen av planene for området.

Oslo bystyre vedtok tidligere i sommer en reguleringsplan som inkluderte utviklingen av Økern torgvei 6, en plan som omfattet 900 boliger, en park på 39 dekar, en ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage. Denne beslutningen reflekterer byrådets forpliktelse til å tilrettelegge for et bærekraftig og levende nærmiljø, med fasiliteter som oppfyller behovene til befolkningen.

Utvidelsen av parken vil ikke forsinke fremdriften av andre planlagte prosjekter i området, som ungdomsskolen, flerbrukshallen og den allerede prosjekterte parken. Byrådet er opptatt av å sikre at disse nødvendige fasilitetene blir ferdigstilt i tide, og det er derfor kun områdene felt 3 og 4 på den sørøstre delen av tomten som vil bli omregulert for å muliggjøre parkutvidelsen.

En omfattende medvirkningsprosess vil bli gjennomført for å sikre at lokalsamfunnets synspunkter og behov blir hørt og tatt i betraktning under den videre utviklingen av parken. Byrådet ønsker også å vurdere tillegget av nye idrettsflater i den utvidede parken, noe som vil ytterligere berike tilbudet til beboerne på Økern.

Ferdigstillelsen av skolen med flerbrukshall, barnehage og den utvidede parken er planlagt til skolestart i 2027.