Statsbygg vil bygge varemottak for regjeringskvartalet på Risløkka

Beskrivelse av prosjektet

Regjeringen v/ Statsbygg planlegger nytt regjeringskvartal i Oslo sentrum.
Som et ledd i sikringen av det nye regjeringskvartalet , er det besluttet at det skal etableres et eksternt varemottak for post og varer utenfor Oslo sentrum.

Statsbygg holder for tiden på med å identifisere aktuelle tomt er for et slikt kontrollsenter. Et av alternativene er statens tomt på Risløkka (trafikkstasjonen) Østre Aker Vei 50.

Selve bygget vil trolig være mellom 3.600 og 5.000 kvm, hovedsakelig på et høyt plan, men med mulig 2.etg og underetasje på deler av arealet.

Det vil kreves et betydelig uteareal for å håndtere kjøretøy som skal ha leveranser til regjeringskvartalet og tilliggende bebyggelse i sentrum.

Antatt tomtebehov: 15-20 da.

Kontrollsenteret er ikke i seg selv et sikringsverdig objekt, men anlegget vil bli gjerdet inn og sikret mot inntrengning.

 

Bestilling av planforhåndskonferanse.

 

Konsekvenser av prosjektet

Et slikt prosjekt vil passe dårlig med resten av bebyggelsen på Risløkka. Det vil føre til mye tungtransport i et område vi ikke ønsker mer trafikk.

Tomter som lukkes med inngjering er heller ikke heldig for området.

EstateNyheter skrev også nylig om saken.