Plan for offentlige rom for Hasle og Valle Hovin er vedtatt

Plan og Bygningsetaten har annonsert at ny Veiledende Plan for Offentlige Rom (VPOR) for Hasle og Valle Hovin nå er vedtatt. Det anbefales alle naboer å sette seg inn i planene for å se hvordan utviklingen for disse områdene er planlagt. Det er også en slik plan som ble satt opp for Løren som bestemte hvor parker, gangveier, møteplasser og andre offentlige rom skal se ut og plasseres.

Endelig vedtatt

Bystyret vedtok planprogram med veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Hasle og Valle Hovin 16. desember 2020. Planprogrammet fastsetter overordnede rammebetingelser for utviklingen av området og gir anbefalinger for bl.a. bystruktur, arealbruk og utnyttelse i etterfølgende detaljplaner. Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) viser blant annet hvor det skal komme nye gater, parker og byrom.

Planprogrammet er veiledende og uten juridisk binding etter plan- og bygningsloven, og du kan ikke klage på dette vedtaket.

Les VPOR Hasle og Valle Hovin

Hva er VPOR?

En veiledende prinsipplan for det offentlige rom (VPOR) er en politisk forankret plan som styrer utviklingen av et større område med flere grunneiere og flere reguleringsplaner.

VPOR er et planverktøy utviklet av Oslo kommune, er ikke en del av planhierarkiet angitt i plan- og bygningsloven og følgelig et retningsgivende dokument. Planen er et verktøy for å konkretisere og formidle offentlige rom-tiltak som er nødvendige for utviklingen av området og sikre et helhetlig perspektiv i den videre utviklingen. VPOR angir parker, plasser, gater og gangveier som skal bygges ut som en del av områdets transformasjon. Planen gir grunnlag for å koordinere etablering av tiltak med de enkelte byggeprosjektene.

Etablering/oppgradering av offentlige rom- tiltak sikres i rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplaner. VPOR er grunnlaget for formuleringen av rekkefølgebestemmelser.

Illustrasjoner fra planen

VPOR Hasle og Valle Hovin – anbefalt plan 3D
VPOR Hasle og Valle Hovin – Illustrasjonplan anbefalt planalternativ
VPOR Hasle og Valle Hovin – Offentlige rom og grønnstrukur