Vil bygge 70 meter høyhus ved Økern T-bane

I følge planforslaget er det arvingene etter Wilhelm Wilhelmsen som planlegger å bygge høyhus på 19 etasjer og mer enn 20.000 kvadratmeter ved Økern T-bane.

Planområdet mellom Økern Sentrum og Økern T-bane

Det foreslås etablert et 70 m høyt høyhus med 19 et. over bakken og 1 et. under bakken. Høyhuset plasseres på den sørøstlige delen av tomten.

I byggets 1.etg. tenkes etablert publikumsrettet virksomhet med inngang mot T-banen.

Foto: Reaktor

Slik deles bygget opp

Underetasje: Parkeringskjeller, 1900 m2
1. etasje: Publikumsrettet virksomhet, 1500 m2
2. etasje: Resepsjon, handel, kafé/restaurant og galleri, 970 m2 + mezzanin på 750 m2
3.-11. etasje: Kontor, 8500 m2
12.-19. etasje: Hotell, 8500 m2

Av 20 200 m2 over bakkenivå blir dette ca. 2/10 publikumsrettet virksomhet, 4/10 kontor og 4/10 hotell.

Illustrasjon Østre Akervei 19 ved Økern T-bane Foto: Reaktor

Hovedinngangen til høyhuset vil ligge i byggets 2.et fra et nytt torg på 2000 m2 beliggende på vest- og sørsiden av høyhuset. Ca. 1250 m2 av torget ligger utenfor egen tomt. Torget tenkes anlagt på kote + 94,5 ved hjelp av et bærende betonglokk. Lokket legges over hoveddelen av tomten og over planlagt utkjøring fra det nye Økernsenterets p-kjeller og varelevering. Torget på lokket bindes sammen med den fremtidige grønne aksen langs Alnabanen og det nye Økernsenteret.
Fra det nye torget til nordsiden av høyhuset, tenkes det etablert en trapp/rampe. Den vil kunne benyttes av trafikanter til og fra Økern T-bane samt kunne fungere som et amfi.

Dagens leietakere av Østre Aker vei 17 har en 10-års leieavtale som utgår i 2021. Tidligere holdt Schenker til i bygget, nå er det FH Gruppen.