Ny flerbrukshall og leiligheter i krysset mellom Lørenveien og Sinsenveien

Sinsenveien 33, en av bygningene forslagstiller vil rive og bygge flerbrukshall og leiligheter over.

Sinsenveien Panorama AS vil rive for å bygge nytt i Sinsenveien.

Dyvik og Fasting Arkitekter har på vegne av Sinsenveien Panorama AS søkt om å omregulere Sinsenveien 29, 31 og 33 til boliger med barnehage, strøkstjenlig virksomheter og flerbrukshall. De vil rive eksisterende bebyggelse og grave opp hele tomten slik at det kan bli en underjordisk flerbrukshall. Mot Lørenveien ønsker de å bygge boligblokk med 9 etasjer. De har også tegnet et eget alternativ med 7 etasjer, men uten flerbrukshall. Det kan virke som om utbygger vil at kommunen skal måtte velge mellom høyhus med flerbrukshall eller normale byggehøyder uten flerbrukshallen.

Alternativ A – 9.etasjer og flerbrukshall

Hovedforslaget innebærer omtrent 7000 m2 bolig. 1000 m2 flerbrukshall. Barnehage med 4 avdelinger. BRA totalt 12 730 m2. Total utnyttelse av tomten blir 323%.

Plantegning med flerbrukshall. Illustrasjon: Dyvik og Fasting Arkitekter
Snitt med flerbrukshall. Illustrasjon: Dyvik og Fasting Arkitekter

Alternativ B – 7. etasjer, uten flerbrukshall

Alternativ B innbærer også omtrent 7000 m2 med boliger og barnehage med 4 avdelinger. BRA totalt 11 520 m2. Total utnyttelse av tomten blir 292%

Plantegning uten flerbrukshall. Veldig lik alternativ A fra luften. Illustrasjon: Dyvik og Fasting Arkitekter
Snitt uten flerbrukshall. Illustrasjon: Dyvik og Fasting Arkitekter

Må bygge høyt for å være gjennomførbart

I følge utbygger er de nødt til å ha en høy utnyttelsesgrad av tomten for at det skal være gjennomførbart. De skriver selv i søknaden:

Prosjektet er avhengig av et viss antall kvadratmeter på en begrenset tomt for å kunne være gjennomførbart. Det må bygges minimum 8 etasjer helt ut mot eiendomsgrensen i nord for å oppnå alle areal og funksjoner. Gode kvaliteter i boligene (skjerming mot støy) og begrenset areal for uteopphold (barnehagens uteopphold beslaglegger mye og er prioritert). Full flerbrukshall med sirkulasjon og kvaliteter under bakken.

I et brev til PBE har styret i Lørenpynten boligsameie har engasjert seg i saken og ønsker å være med på dialogmøtene.

Flerbrukshall er det er stort behov for på Løren, men skal det gå på bekostning av ellers gode bomiljøer? Kan man ikke se på andre løsninger for å få til flerbrukshall og bygge i en høyde som ikke skiller seg ut fra resten av bebyggelsen?

Les mer om saken i dokumentet som er underlag for dialogmøtet.

Dagens allè på baksiden av Sinsenveien.