Plantegninger for Lørenvangen 25

Lørenvangen 25 AS ønsker å transformere eiendommen Lørenvangen 25 fra industri til bolig, for oppføring av to boligblokker med til sammen 97 leiligheter. Eiendommen vil inngå i et større bomiljø på Løren.

Det foreslås fellesarealer og noe publikumsrettet virksomhet i 1. etasje mot Lørenvangen, og det innpasses forbindelse til «den grønne ringen», som er et sammenhengende grøntdrag i øst.

Bebyggelsen er planlagt med variert utforming og varierte høyder i 6 – 8 etasjer. Blokken mot Lørenvangen trappes ned mot rekkehusbebyggelsen i nord. Mellom blokkene etableres et uteoppholdsareal som tilfredsstiller både krav til størrelse og solforhold med god margin.

All bilparkering og sykkelparkering til beboerne skjer i underetasje med atkomst fra Lørenvangen. I tillegg skal det etableres noe sykkelparkering for besøkende nær innganger.

Illustrasjon: LILLESTRØM ARKITEKTER AS
Illustrasjon: LILLESTRØM ARKITEKTER AS
Illustrasjon: LILLESTRØM ARKITEKTER AS
Illustrasjon: LILLESTRØM ARKITEKTER AS
Illustrasjon: LILLESTRØM ARKITEKTER AS
Illustrasjon: LILLESTRØM ARKITEKTER AS
Illustrasjon: LILLESTRØM ARKITEKTER AS