Justerer høyder på bygg ved barnehage

Selvaag og Plan- og bygningsetaten har i lengre tid diskutert høyder og solforhold ved Espira barnehagen ved Gartnerløkka. Nå justerer Selvaag høydene noe etter tilbakemeldinger fra PBE.

Saken gjelder prosjektet i Lørenvangen 22 – Peter Møllers vei 13. Dette er tomten hvor tranfabrikken og Selvaags gamle hovedkontor ligger på.

Det nye forslaget

Hus 1 og Hus 2. Barnehagen Espira i nord.

Reduksjon av høyder på bygg 1 og bygg 2

Bebyggelsen mot nord og barnehagen i Lørenvangen 24 er trukket ned i høyde.

Bygg 1 er redusert i omfang og redusert til 2 etasjer.

Bygg 2 vestre del er redusert til 5 etasjer. Det blir 8 etasjer på østre del.

Dette er gjort for å forbedre solforholdene for nabobarnehagen og imøtekomme merknader knyttet til sol/ skygge. Byggegrensene vil bli noe justert og plassert for å sikre gode solforhold på lekearealene. Grensen rundt bygg 1 kortes inn mot øst for å gi et mindre bygg. Grensen for bygg 2 med makshøyde for 5. etasjer forlenges noe mot vest.

Solforhold

Forslagsstiller har lagt ved diagram over solforholdene som gjelder for 23. mars og 23.  september kl 9.00-16.00.

Det har også blitt reagert på at når de teller med antall kvm med lekeplass som har sol teller de med områder som er utenforbarnehage og sementtrappen.

Se i diagram i full størrelse her.

Brevet fra SPOR arkitekter.

 

Ønsker ikke å få andre forslag fra PBE

Arkitekten Aashild Mariussen i Spor skriver til PBE

Vi har skissert en ny løsning som vi håper svarer ut PBEs tanker om eget alternativ. Dette fremgår av vedlagt brev og illustrasjoner. Vår målsetting er ett omforent planforslag.

Om PBE finner at vi kan enes om ett felles planforslag uten å møtes er det akseptabelt, så fremt dere skriftlig bekrefter at dere ikke vil stille alternativt planforslag.
Vi understreker igjen at vi trenger forutsigbarhet før vi går i gang og bruker mer tid og ressurser på planforslaget.