Fargerikt i Lørenvangen 22 og PMV 13

Her er noen nye illustrasjoner for prosjektet i Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13, som kommer der hvor Tranfabrikken og Selvaags gamle kontorer ligger i dag.

Byantikvaren mener Tranfabrikken har kulturhistorisk og arkitekturhistorisk verdi, både i seg selv og som et eksempel på industriutbyggingen på Løren. Byantikvaren anbefaler at bygningen bevares og bygningen er tatt inn på «gul liste». Forslagsstiller støtter Byantikvarens syn og vil bevare hovedfløyen mot gaten og en mindre del av interiøret.

Prosjektet har tidligere mottatt mange klager for høydene, spesielt mot barnehagen på Gartnerløkka. Dette reagerte også Plan- og bygningsetaten på, men det virker som om de nå har kommet med et kompromiss der de legger en to etasjers barnehage mot den allerede eksisterende barnehagen. De beholder åtte etasjer mot parkeringsplassen til barnehagen på Gartnerløkka.

Fargerikt, men ikke mye annet

Tegningene viser at byggene skal få fasader i tegl, trevirke og mur malt i grønt, gult eller rødt. Det er flott med variasjon og vi er spent på hvordan denne kombinasjonen vil se ut.

Prosjektet inneholder for det meste leiligheter. Dette er en stor tomt sentralt på Løren og utbyggere burde i større grad bidra til mer for bomiljø, trivsel og skape et flott byrom på Løren. Dette prosjektet med sin sentrale beliggenhet kunne vært noe mer enn bare nye blokker. Kunne et lite kulturhus, klatre-lekepark kunne skapt noe unikt som gjør at folk trekkes til området?

Det blir det spennende om Tranfabrikkens første etasje vil brukes til noe for Lørenboere.

Barnehagen i Lørenvangen 22. Illustrasjon EVE
Lørenvangen 22 sett mot sør øst, barnehage til venstre. Illustrasjon EVE
Gårdsrommet i Lørenvangen 22. Illustrasjon EVE
Fra Møllerparken sett mot nordvest, Peter Møllers vei til venstre. Illustrasjon EVE
Fugleperspektiv. Peter Møllers vei til venstre, Lørenvangen 22 til høyre. Illustrasjon SPOR