fbpx
  29. September 2022
  Østre Aker Vei 29 – Tegning av TOPIC

  Arkitektene i TOPIC har tegnet et planforslag for Østre Aker vei 29. Dette er tomten som i dag bensinstasjonen Circle K ligger på. Prosjektet ligger tett på Økernsenteret og Økern T-bane, det er derfor lagt opp til tett utnyttelse av tomten. Det legges opp til en hoveddel av næring på tomten, men det vil også bli noen boliger. Byggene er planlagt å bygges i opptil 12 etasjer. I forslaget som er sendt inn er det to spennende ting å merke seg.

  Østre Aker vei nedgraderes til miljøgate

  Østre Aker vei er tegnet inn som en miljøgate med et kjørefelt og et kollektivfelt i hver kjøreretning. Det settes opp trær mellom kjøreveiene slik at veien vil likne på en aveny, noe liknende Dag Hammarskjølds vei over Ring 3. Forslaget er avhengig av denne ombygningen for å få veikryss med innkjøring fra Østre Aker vei.

  Situasjonsplan av TOPIC
  Fasade Østre Aker vei 29
  Markering av tomten på flyfoto

  Trikk over Økern

  Arkitektene har også fulgt fremtidsplanene til Ruter angående trikk som skal gå fra Sinsenkrysset, ned Dag Hammarskjøldsvei og til Bryn. Det er fortsatt usikkert om det blir noe trikk til Økern og Løren noen gang. Dette er del av de langsiktige forslagene fra Ruter for kollektivtransport i Oslo.

  Fremtidens kollektivplaner for Oslo

  Estate Nyheter har også skrevet om saken

  Arkitekten TOPIC sine sider om prosjektet