Nytt alternativ for Peter Møllers vei 8 – 14

Etter at Plan- og bygg kom med et eget alternativ med lavere høyder og utnyttelse av tomten, vil ikke OBOS og Veidekke godta PBE sitt alternativ. De har derfor kommet med nytt mellomforslag som er en mellomting av det opprinnelige forslaget og PBE sitt alternativ. Peter Møllers vei 8 – 14 blir også kalt Jordankvartalet grunnet den ikoniske Jordanlogoen i murveggen.

Les første sak om opprinnelige planer.

Les oppfølgingssak om PBE sitt alternativ.

Forslag 1B

Det nye forslaget kaller de 1B. Det er laget en Presentasjon av nytt alternativ 1B som er oversendt til Plan og bygg. Hovedendringen er at de har kuttet 1 etasje i det som kalles fabrikkbyggene. Det er der Jordanfabrikken ligger i dag.

De har også senket disse takkonstruksjonene som gikk opp og ned fra taket som flere spisser.

Sammenligning av alternativene. Illustrasjon: TAG, OBOS, Veidekke

For flere detaljer om forslaget og sol og skygge diagrammer, les Presentasjon av nytt alternativ 1B.