Økern Sentrum vil ha NRK i høyblokka

Gjennom selskapet Økern Sentrum ANS melder Steen og Strøm og Storebrand seg på i kampen om hvor NRK skal flytte.

Tomten innfrir svært godt på alle kriteriene NRK har satt for flyttingen. Økern har førsteklasses kollektivtilbud og meget god tilgang til vegsystemet i Oslo. Tomten har samlet 140 000 m2 som potensielt kan huse NRK, og det gir NRK stor fleksibilitet til å velge lokalisering og om de ønsker en ren tomt eller gjenbruk av eksisterende bygg.

-Vurdert opp mot kriteriene NRK selv har fastsatt vil Økern sentrum være et godt alternativ, som kan gi NRK en ny dynamikk og svært gode forutsetninger for å løse sitt samfunnsoppdrag, sier Thomas Holth, prosjektdirektør i Steen og Strøm.

NRK vil ved valg av Økern sentrum som lokalitet være med på den rivende utvikling som foregår i den nord-østlige delen av Oslo. Mulighetene for andre virksomheter til å etablere seg i nærheten er nærmeste ubegrenset. Dette er viktig fordi det vil være attraktivt for media; – kultur -og teknologibedrifter å finne lokaler i nærhet til NRK.

-NRK er en kunnskapsintensiv virksomhet og vil kunne være med på å prege utviklingen av et helt nytt byområde som Oslo kommune allerede har pekt ut for lokalisering av kunnskapsintensive virksomheter, sier leder i Storebrand Eiendom Truls Nergaard.

Det eksisterer ingen kjente eller mulige konflikter med andre formål eller tiltak som legger begrensninger på utviklingen av tomten.

Se Presentasjonen her.

Les brev fra Økern Sentrum til NRK.

Linderud vil også ha NRK

Foto: AART architechts

Stor Oslo Eiendom stiller også sin tomt på Linderud, Siemensbygget, til NRK. Les mer om dette i Aftenposten.