Kunngjøring. Oppstart av detaljregulering for Økern Sentrum

LÉVA URBAN DESIGN skal på vegne av Økern Sentrum involvere beboerne rundt Økern i hvordan utformingen av nye Økern Sentrum skal bli i fremtiden. Det blir flere arrangementer hvor nabolaget skal få være med å komme med sine meninger. Det er opprettet et eget nettsted for å følge prosessen, medvirk-okernsentrum.no.

Først ut er et orienteringsmøte 11.12.2019 kl. 1800 i Tårnhuset om planprosessen.

KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR ØKERN SENTRUM I OSLO
Planområdets adresse: Økernveien 145 m.fl.
Saksnummer: 201908559
Bydel: Bjerke
Kunngjøring fra: 29.11.2019
Frist for uttalelse: 06.01.2020

Økern Sentrum ANS ønsker å omregulere Økernveien 145 m.fl. fra forretning, kontor og boliger mm. til sentrumsformål basert på boliger, kontorer, handel og kultur med bymessig karakter, finmasket gatestruktur og urbane byrom. Ambisjonen er å skape et attraktivt, levende og bærekraftig bysentrum på Økern.
Plan og bygningsetaten har vurdert at planforslaget kun skal konsekvensutredes etter vedlegg II i forskrift om konsekvensutredning.  Det legges opp til en åpen og inkluderende medvirkningsprosess i planinitiativet, hvor ulike medvirkningsaktiviteter vil bli organisert fremover som en del av planprosessen.
Innledende blir det gjennomført en nabolagsundersøkelse og det opprettes nettside for informasjonsdeling om aktiviteter og med muligheter for innspill.
Nettadressen blir: www.medvirk-okernsentrum.no
Det avholdes et innledende åpent orienteringsmøte for naboer og andre interesserte:
Onsdag 11. desember fra 18.00 til 19.00 i Høyblokka på Økern, Økernveien 145.
Innspill til planarbeidet kan sendes innen 06.01.2020 til:
Sweco v/Erik Sevestre, Drammensveien 260,
Box 80, Skøyen, 0212 Oslo
erik.sevestre@sweco.no
Du kan se saken på: innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201908559