Ny tidsplan for Økern Sentrum

Økern Sentrum har droppet badeland og de dropper kjøpesenteret på Økern. Nå legger de nye planer som innebærer flere kvm til bolig enn før. Kino har de allerede tegnet kontrakt på, så det skal det bli. Butikkene blir ikke borte, men istedenfor et stort kjøpesenter vil de bygge kvartaler med næring på bakkeplan og kontor eller bolig over.

Tidsplan

Her er tidsplanen fremover for Økern Sentrum som viser veien frem til ett komplett planforslag kan sendes inn i 2021.

 

Skal lytte til naboene

Utvikler har nå sendt inn en ny tentativ plan for planarbeidet, (kun planarbeidet, står ikke noe om byggearbeidet). I denne planen er det lagt inn at det skal gjennomføres en nabolagsundersøkelse. Det tyder på at det er LÉVA Urban Design som skal gjennomføre undersøkelsen.

 

Fra beskrivelsen:

Hensikt

Prosjektets medvirkende aktiviteter har som hensikt å gi informasjon om selve regulerings- og prosjektprosessen, parallelt med innhentning av relevante data og innspill fra beboerne i nærmiljøet til prosjektområdet.
Dette gjøres gjennom en kombinasjon av digital behovs- og innspillskartlegging i nærområdet, som del av innsiktsarbeidet med en sosio-kulturell undersøkelse av Økern, og videre utvikling av en kontinuerlig informasjons- og medvirkningsplattform hvor prosjektets utvikling kan følges.
Den digitale medvirkningen vil ila. våren 2020 bearbeides og foredles gjennom åpne og inkluderende arrangementer ’on-site’, som vil videreutvikle prosjektet og redefinere den videre medvirkningsprosessen.

Metodisk tilnærming

Digital medvirkning

Involvering av lokale brukere og beboere i kunnskapsinnhenting av prosjektområdets kontekst, samt informering om prosjektet og mulighet for innspill til fremtidig utvikling gjennom digital og interaktiv spørreundersøkelse.
Undersøkelsen vil ta utgangspunkt i et analyse område i en gitt radius fra prosjektområdet. I første omgang vil det bygges en nabolagsundersøkelse som undersøker de sosio-kulturelle forholdene. Undersøkelsen søker å nå ut til hele nærmiljøet og søker samtidig å omfavne interesser blant lokale barn og unge.
Videre utvikles en digital medvirkningsløsning hvor lokalbefolkning kan følge utviklingen av prosjektet.

NABOLAB

Basert på resultatene fra den digital medvirkningen vil prosessen legge opp til en videre foredling av tematiske innspill gjennom åpent nabolagsarrangement hvor lokale beboere kan møte arkitekt og planleggere, få informasjon om prosjektet, se resultatene fra undersøkelsen og videre gi innspill til planen. Opplegget skal være tilgjengelig og åpent for alle aldres deltakelse over en lav terskel.

Videre prosess

Videre medvirkningsprosess detaljplanlegges ytterligere etter fase 1 basert på informasjon fra behovskartlegging og det øvrige dialogarbeidet for å kunne ta høyde for endringer iht. lokale preferanser. Et generelt mål vil være en kontinuerlig informasjonsflyt til lokalbefolkningen og planmyndighet.

Fremdriftsplan. Leva Design