Hva skal til for at Løren blir unges drømmebydel?

Hva skal til for at Løren blir unges drømmebydel?

Foreningen Pådriv som jobber med bærekraftig byutvikling i Hovinbyen har tatt tak i et dokumentert behov for ungdomstilbud i området. – Løren er et sted med gode kvaliteter for barnefamilier, men flere rapporter har pekt på at det er lite tilbud for ungdom. Dette er en problemstilling som ingen aktør kan løse alene, sier Sandra […]

Read More
 Pådriver-workshop om forsøpling i Hovinbyen

Pådriver-workshop om forsøpling i Hovinbyen

Hovinbyen er sterkt preget av å ha vært et industriområde. Siden vi nå er under transformasjon til å bli et byområde med grønt fokus er Pådrivsenteret i gang med flere spennende workshops for å få Hovinbyen til å bli ett grønt byområde. Ett av tiltakene er å rydde opp og forminske forsøpling. Pådriv jobber for å […]

Read More
 Pådrivsenter for bærekraftig utvikling i Hovinbyen

Pådrivsenter for bærekraftig utvikling i Hovinbyen

Pådriv er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen. Med bærekraftig mener vi en byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke. Pådriv er åpent for personer og […]

Read More