Si din mening om flerbrukshall og park i Lørenveien 64

Nå er endelig planen for Løren aktivitetspark kommet til offentlig ettersyn. Du kan si din mening om planene til kommunen for tomten.

Les mer om planen og send inn din mening!

Det er viktig å sende inn din mening om parken enten du liker den eller ikke. Det gir kommunen innspill på om de skal gjøre noen endringer. Det har allerede kommet inn forslag om å heller la det være en grønn park for hunder. Er minigolfbanen som er tegnet inn noe de burde følge opp at kommer. Eller er det unødvendig med en flerbrukshall i området? Kom med forslag for å være med å påvirke en av de offentlige parkområdene på Løren.

Høringsfristen er 28.09.2020

Fra planforslaget:

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF foreslår å omregulere Lørenveien 64 fra kontor, industri og forretning til idrettsanlegg (flerbrukshall), beverting, kultur og park. Hensikten med planforslaget er å regulere Løren aktivitetspark med flerbrukshall. Parken og flerbrukshallen er et prioritert tiltak fra Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) på Løren og Økern. VPOR angir den helhetlige offentlige romstrukturen som er nødvendig for den pågående og planlagte byutviklingen på Løren. Planområdet er også en del av Den grønne ringen, som er et av hovedgrepene i strategisk plan for Hovinbyen. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at bestemmelsene for vegetasjon blir ytterligere spesifisert for å oppnå det høye ambisjonsnivået for vegetasjon som det er lagt opp til i Plan- og bygningsetatens forslag til «Prinsipplan med handlingsprogram for Den grønne ringen».