fbpx
  29. September 2022

  Og det er uten de planene som allerede er godkjente og under oppføring.

  I Lørenveien er flere hundre boliger på vei opp i Lørenporten og Gartnerkvartalet. På Ulven rett ved Økern T-bane er OBOS i gang med enda flere boliger. Krydderhagen ved Haslelinjen har også mange leiligheter som ferdigstilles i år. Til tross for alle disse prosjektene som har mange ledige leiligheter er det nå planlagt 2200 nye leiligheter på Økern og Løren.

  Utbyggere ser potensialet til Økern og Løren og bygger så mye de kan. Her er tomtene hvor det er planlagt med nye prosjekter og antall leiligheter de ønsker å ha.

  Planlagte prosjekter

  Sinsenveien  45-49342
  Sinsenveien 51 – 55320
  Peter Møllers vei 8 – 14440
  Lørenvangen 22 – Peter Møllers vei 13365
  Gregers Kvartal250
  Haslevangen 14161
  Økern S, Selma Ellefsens vei 15400

  Totalt

  2278

  Over 1000 leiligheter under bygging nå

  Det er også mange leiligheter som er under oppføring nå. En del av disse prosjektene er allerede delvis innflyttet eller påstartet.

  Under oppføring

  Lørenporten310
  Gartnerkvartalet537
  Ulven felt B2342
  Ulven – Selma Ellefsens vei 9190

  Totalt

  1379

  Vi må kreve at kommunen gjør sine bidrag

  Med så mange nye leiligheter og mennesker på et lite område, er det ingen tvil om at kommunen henger etter med sine bidrag. Det er mye som må legges til rette for alle som skal bo her. Skoler, parker, idrettsanlegg, veier, sykkelstier, rekreasjonsområder, infrastruktur og kollektivt er bare noen av områdene kommunen har ansvar for. Her må kommunen frempå og bygge fremtidsrettet istedenfor å henge etter å skulle ta igjen for befolkningsøkningen i området. Akkurat nå må kommunen på banen og bygge ut for at folka på Økern og Løren i alle livsfaser skal trives i området.