Planlegges for over 2000 nye boliger på Løren

Og det er uten de planene som allerede er godkjente og under oppføring.

I Lørenveien er flere hundre boliger på vei opp i Lørenporten og Gartnerkvartalet. På Ulven rett ved Økern T-bane er OBOS i gang med enda flere boliger. Krydderhagen ved Haslelinjen har også mange leiligheter som ferdigstilles i år. Til tross for alle disse prosjektene som har mange ledige leiligheter er det nå planlagt 2200 nye leiligheter på Økern og Løren.

Utbyggere ser potensialet til Økern og Løren og bygger så mye de kan. Her er tomtene hvor det er planlagt med nye prosjekter og antall leiligheter de ønsker å ha.

Planlagte prosjekter

Sinsenveien  45-49 342
Sinsenveien 51 – 55 320
Peter Møllers vei 8 – 14 440
Lørenvangen 22 – Peter Møllers vei 13 365
Gregers Kvartal 250
Haslevangen 14 161
Økern S, Selma Ellefsens vei 15 400

Totalt

2278

Over 1000 leiligheter under bygging nå

Det er også mange leiligheter som er under oppføring nå. En del av disse prosjektene er allerede delvis innflyttet eller påstartet.

Under oppføring

Lørenporten 310
Gartnerkvartalet 537
Ulven felt B2 342
Ulven – Selma Ellefsens vei 9 190

Totalt

1379

Vi må kreve at kommunen gjør sine bidrag

Med så mange nye leiligheter og mennesker på et lite område, er det ingen tvil om at kommunen henger etter med sine bidrag. Det er mye som må legges til rette for alle som skal bo her. Skoler, parker, idrettsanlegg, veier, sykkelstier, rekreasjonsområder, infrastruktur og kollektivt er bare noen av områdene kommunen har ansvar for. Her må kommunen frempå og bygge fremtidsrettet istedenfor å henge etter å skulle ta igjen for befolkningsøkningen i området. Akkurat nå må kommunen på banen og bygge ut for at folka på Økern og Løren i alle livsfaser skal trives i området.