Refstad skole rives og gjenoppbygges

Undervisningsbygg har vurdert to alternativer; enten å rive og bygge nytt eller totalrehabilitere eksisterende bygningsmasse. Den faglige anbefalingen er tydelig på at dagens skole bør rives og bygges opp på nytt. Dette er en anbefaling byrådet nå har sluttet seg til.

Det er flere fordeler med å bygge en helt ny skole; man står fritt til å utforme skolen ikke bare etter dagens, men også fremtidens behov. Skolen vil også få nye utearealer og lavere energibruk. Oppsummert vil man ved å bygge nytt få en klart bedre skole som vil vare lenger til omtrent samme pris som ved en totalrehabiltering.