Regulerer om Økern til et Sentrumsområde

Regulerer om Økern til et Sentrumsområde

Kristiania Eiendomsforvaltning AS ved Alf Ulven har sendt inn forslag til Plan- og bygningsetaten om å omregulere Økernområdet til et Sentrumsområde. Prosjektdirektør for Økern Sentrum ANS, Thomas Holth stiller seg ikke bak forslaget. Dette er muligens grunnet at det kan forsinke prosjektet ytterligere. Thomas Holth skriver i en epost til PBE, «Det er viktig for […]

Read More