Nytt sykkelfelt i Økern Torgvei

Økern Torgvei – Gateparkeringen blir borte til fordel for sykkelvei. Foto fra Google Maps Street View

Bymiljøetaten planlegger å etablere sykkelfelt på begge sider av veien i Økern Torgvei. Sykkelveien vil gå helt fra snuplassen ved Refstad skole og hele veien ned til Økernveien. Det nye sykkelfeltet i Økern Torgvei vil bli en del av en direkte sykkelrute fra Økern og Løren til Refstad og Bjerke.

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltakene tidligst i juni 2018.

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringer knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Ettersom hele Økern-området, inkludert Økern Torgvei og Spireaveien, er under utbygging, vil antallet gående og syklende øke de kommende årene.

Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister. Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.

Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og vil gi en sammenhengende trasé for syklister mellom Økernveien og Bjerke travbane. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Naboer ønsker å beholde gateparkeringen

Ikke alle naboene ønsker sykkelvei. En av disse har opprettet en egen underskriftskampanje på Minsak.no som heter Behold gateparkering i Økern Torgvei.

På saken er det skrevet:

Konsekvensen av dette er at all gateparkering blir borte. Dette berører 500 – 600 mennesker og ca 220 leiligheter. Mange beboere har ikke privat parkeringsplass og det finnes ikke alternativ parkering i området. Økern Torgvei ligger utenfor Ring 3 og er et boligområde med mange nye boliger som skal bygges. Det er 600 – 700 meter til nærmeste knutepunkt for kollektivtransport. I veien vår bor det folk i alle aldre, vi har skole, barnehage og spesialboliger. Konsekvensen av å ta bort gateparkeringen blir isolasjon for mange med mindre/ingen besøk fra venner og familie som ikke klarer å ta offentlig kommunikasjon eller kommer utenbys fra. Økern Torgvei har i dag gateparkering til 40 -50 biler. Det er lite syklister, men legger alle godviljen til med en god planløsning er det mulig med både fortau, sykkelfelt og gateparkering.

Har du mening om sykkelfelt i Økern Torgvei?

Spørsmål og innspill til forslaget kan rettes til Bymiljøetaten på e-post:
postmottak@bym.oslo.kommune.no

Frist for å gi uttalelse er 14. mai 2018.
Merk henvendelsen 18/07459

Les også mer på Oslo Kommune sin side om prosjektet

Foto fra Oslo Kommune – https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/sykkelfelt-i-okern-torgvei/