Økern Portal gjør endringer på portalplassen og serveringsområder

Arkitektene i DARK har presentert noen endringer for Økern Portal.

Ny hovedinngang, bedre tilgjengelighet for alle brukere inkl. nærområdet

Økern Portal – Portalplassen som ble rammesøkt. Illustrasjon: DARK

Portalplassen som ble fremstilt i rammesøknaden ser det ut til at det blir grønt og frodig i atriumet bak bygget.

Økern Portal – Portalplassen som er sendt inn i endringsmeldingen. Illustrasjon: DARK

Den nye Portalplassen ser ikke like grønn ut på illustrasjonene En ny hovedinngang er plassert i midten av atriumet. Bredere trapper tar også mye areal.

Større og bedre offentlig tilgjengelige serveringssoner, redusert kontorareal

I serveringstorget i bygget ønsker utbygger større serveringssoner som skal være tilgjengelige for både de som jobber i bygget, men også vi som bor i nærområdet.

Illustrasjon: DARK
Illustrasjon: DARK
Illustrasjon: DARK
Illustrasjon: DARK

Desentralisert tekn. anlegg

Det er også ønske om å flytte de tekniske rommene til utkanten av bygget. Her ser det ut til at det skal bygges en serverfarm. Dette kommer sikkert etter krav fra leietakere.

 

AMBISJONER & INTENSJONER FOR ØKERNPORTAL

• Skape et sentrum for arbeidsliv og byliv
• Både landsbyens fellesskap og storbyens mangfold
• Tilpassede og fleksible kontorlokaler og arbeidssoner
• Et naturlig samlingssted for lokalbefolkningen
• Attraktivt myldreområde på bakkeplan åpent for alle
• Konserter og arrangementer på kveldstid i parken
• Et viktig sted hvor næringsliv og lokalmiljø møtes
• Grønne tak med parsellhager

Se hele presentasjonen her: Økern Portal – Endringer Felt B