Hvem vil låne Økern Torg?

Det er spørsmålet fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) til ande kommunale etater.

I et brev fra etaten skriver de at Økern Torg, som eies av Oslo Kommune og forvaltes av EBY i hovedsak er ledig fra nå til 2022-2023.  Det betyr at de regner med å bruke 3-4 år på å planlegge og tegne fremtidens Økern Torg.

EBY skriver at flere kommunale aktører har kontaktet de om å låne tomten. De sender nå ut brevet for å få en oversikt over mulige kommunale brukere. De skriver at hvis noen har midlertidig arealbehov som kan løses på Økern Torg mellom 2019 – 2022/2023 må det meldes til EBY innen 1.mars 2019.

Et sår på Økern

De som hadde håpet at det skulle begynne å bygges på Økern Torg må nok smøre seg med tålmodighet. Nå som snøen forsvinner står tomten igjen som en gedigent grått sår på Økern. Det er ikke veldig vakkert. Nå som EBY ønsker å leie ut tomten får vi håpe de velger noen aktører som er minst til bryderi for omgivelsene rundt. Mange barn krysser daglig Økern Torgvei og det har vært nok år med tungtransport til og fra Økern Torg.

Om eiendommene

Eiendommene ligger på Økern i Bjerke bydel, nord for Økern senter og Økern T-banestasjon, og tett på Ring 3. Eiendommene er sentrale, store og ubebygd, og begge har adkomst fra Økern Torgvei. Nærmeste kollektivløsning er T-banestasjon på Økern, og busslinjer i Dag Hammarskjølds vei og Nordalveien

Nordtomten

Nordtomten utgjør 67 191 m2 og er under regulering til primært boligformål, men det planlegges også park, skole, barnehage, offentlige funksjoner og noe næring mot Økern Torgvei. EBY har som målsetting å få planforslag på offentlig ettersyn før sommeren 2019. Tomten er nå helt fri for bebyggelse og har avkjørsel fra Økern Torgvei. Nedre del av tomten er i dag leid ut midlertidig til bussoppstillingsplass for skolebuss. Leieforholdet utløper om noen måneder

Sydtomten

Sydtomten utgjør 11 360 m2. Tomten var tidligere en del av planområdet for reguleringsplanfor Nordtomten, men er nå tatt ut fra planområdet for nærmere avklaringer opp mot fremtidige kommunale behov og aktuelle formål på tomten.
Deler av tomten er i dag leid ut til Bymiljøetaten og WK Entreprenør. Sistnevnte leieforhold er inngått i forbindelse med bygging av Løren skole, og de har satt opp en brakkerigg på eiendommen. Også denne tomten har avkjørsel fra Økern Torgvei.

Økern Torg. Nedre del av Økern Torg er leid ut til midlertidig bussoppstillingsplass for skolebuss.
Økern Torg. Øvre del av nordtomten står tom. Oslo Kommune kunne bruke denne delen av tomten som snødeponi i vinter.