Nyboligsalg Økern og Løren 2019

I 2019 har det ikke vært salgsstart på noen nye prosjekter ved Økern og Løren. Året startet med ca. 230 nye leiligheter til salgs og nå ved årets nest siste dag er det 124 nye leiligheter til salgs i prosjekter. Det er det laveste antall leiligheter i prosjekter til salgs siden vi startet med å registrere usolgte leiligheter i prosjekter.

Prosjekt

Antall ledige

Lørenporten 57
Gartnerkvartalet 44
Krydderhagen 13
Bygg01 7
Ulven 3
Totalt 124

 

I 2020 vil det være salgsstart for minst to nye prosjekter ved Økern og Løren.

Løren Botaniske

Løren Botaniske. Illustarsjon: OBOS

Hele 390 nye leiligheter kommer ut i dette prosjektet som har slagsstart første kvartal i 2020. Leilighetene fordeler seg over 7 hus. Tomten ligger mellom Petter Møllers vei og Børsteveien, der hvor Jordanbygget ligger i dag.

Gregers Kvartal

Gregers kvartal

Gregers kvartal kommer med ca. 300 nye leiligheter. Salgsstart her blir også i første kvartal 2020. Tomten ligger i Lørenveien 51, rett over Baker Hansen.

Andre prosjekter

Økern Portal

Er godt i gang med byggingen og preget tydelig bybildet fra Økern. Hit flyttet Telia, det kommer hotell, treningssenter og flere butikker.

Parallell

Åpner i 2020. Med hele 16 etasjer er bygget godt synlig nederst i Lørenveien.

Quality Hotel HasleLinje

Byggingen er godt i gang også her. Åpner i starten av 2021.

 

Det er også flere boligprosjekter som er i regulerings- og planleggingsfasen.

I Sinsenveien er det prosjekt på tomten til hovedkontoret til ICA.

Tomten i rundkjøringen i Sinsenveien hvor bl.a. Rema 1000 ligger i dag kommer det også boliger.

Mellom Petter Møllers vei, Vekslerveien og Lørenveien kommer det også et bolig prosjekt.