VPOR for Hasle og Valle Hovin til politisk behandling

Hasle og Løren er sentrale området i den nye Hovinbyen. Plan- og bygningsetaten har utarbeidet Planprogram med veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Hasle og Valle Hovin.

Planprogrammet var på offentlig ettersyn i perioden 18.12.2017-12.2.2018. Her hadde alle mulighet til å komme med innspill til planen. Det kom inn 96 innspill til planen i høringsperioden som danner grunnlag for endringer i planen etter høring. Nå er planen sendt videre til politisk behandling.

Last ned og les planen her. (NB! 142 MB)

Planområde Hasle og Valle Hovin

Hva er VPOR?

En veiledende prinsipplan for det offentlige rom (VPOR) er en politisk forankret plan som styrer utviklingen av et større område med flere grunneiere og flere reguleringsplaner. VPOR er et planverktøy utviklet av Oslo
kommune, er ikke en del av planhierarkiet angitt i plan- og bygningsloven og følgelig et retningsgivende dokument. Planen er et verktøy for å konkretisere og formidle offentlige rom-tiltak som er nødvendige for
utviklingen av området og sikre et helhetlig perspektiv i den videre utviklingen. VPOR angir parker, plasser, gater og gangveier som skal bygges ut som allment tilgjengelige tiltak. VPOR gir grunnlag for å koordinere
etablering av tiltak med de enkelte byggeprosjektene. Etablering/oppgradering av offentlige tiltak sikres i rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplaner. VPOR er grunnlaget for formuleringen av rekkefølgebestemmelser.

 

Har du lest VPOR for Økern og Løren?

Den kan du laste ned her.