Vurdering av lokk over Økern T-banestasjon

I forbindelse med dialogmøtene Økern Sentrum har med Plan- og bygningsetaten har de nå kommet til tredje dialogmøte hvor de skal vurdere lokk over Økern. Det er Økern T-banestasjon, Grorudbanen og Østre Aker vei som vurderes å legges under lokk.

Her er vurderingene for lokk over Økern T-banestasjon med informasjon fra notatet fra Økern Sentrum til dialogmøte 3.

Lokk Økern T-banestasjon

Alternativ 1 – Åpent

Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB
Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB

Fordeler

 • Oppdelte bygningvolumer (diversitet, tilgjengelighet etc)
 • Bedre eksponering av stasjonen mot reisetorget (wayfinding)
 • God/ok dagslysforhold

Ulemper

 • Støy
 • Dårlig sammenhen/integrering mellom bygg og stasjon
 • Skaper mindre god avgrensning av reisetorget

Alternativ 2 – Delvis overbygning / Utkragning

Dette er Økern Sentrum sin favoritt som de ønsker.

Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB
Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB

Fordeler

 • Støybarrière
 • Innrammer reisetorget og grønn travers bedre

Ulemper

 • Mulig noe redusert dagslysforhold
 • Middels sammenheng/integrering mellom bygg og stasjon

Alternativ 3 – Lokk

Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB
Ill: Økern Sentrum / Sweco / A-LAB

Fordeler

 • Støybarrière
 • Skaper et innrammet uterom over stasjonen
 • Integrerer bygg og stasjon

Ulemper

 • Dagslysforhold for bolig og uteoppholdsareal vil bli nærmest fraværende pga. Østre Aker vei 17-19.
 • Høy kost/nytte
 • Dårligere eksponering av stasjonen
 • Usikkerhet rundt gjennomførbarhet