Økern Torg starter rivingen

Det er ikke bare i Lørenfaret 1 det skal rives, men også Økern Torg har nå gjort klart for å starte rivingen av flere bygninger. Følgende bygg er godkjent av Plan og Byggningsetaten å rives.

• Transitthallen 3 100 m2
• Blomsterhallen 7 900 m2
• Blomstertransitthallen 2 390 m2
• Grønthallen 6 760 m2
• BAMA 4 600 m2
• Finstadgården 4 300 m2
• Kildesorteringsanlegget 200 m2

Driften nedlagt på Økern Torg

Driften er nå stoppet og det betyr langt færre lastebiler på Økern. Hele tomten er nå sperret av og søknaden om riving er godkjent. Les tillatelsen fra PBE.

Vi har tidligere skrevet om noen av planene som PBE har for Økern Torg. Det ser ut til at de ønsker storgårdskvartaler som likner på Torshov.

Kvartalsstruktur
Foreløpig Situasjonsplan Økern Torg

Flere bilder i denne saken om Økern Torg

Nordtomten til Økern Torg kommer for salg