Slik kan Løren Aktivitetspark se ut

Det er planlagt byggestart i slutten av 2022 for aktivitetsparken i Lørenveien 64.

Elementer som foreløpig er tegnet inn i planen:

 • Klatrelek
 • Treningsapparater
 • Tauskog
 • Amfi
 • Streetbasket
 • Petanque/kubb bane
 • Hengekøyer
 • Husker
 • Ballspillplass
 • Scene dans
 • Trappe/bakke-løp
 • Minigolfbane
 • Solstoler
 • Pergola
 • Hengenett
 • Sjakkbord
 • Bordtennisbord
 • Plen
 • Flerbrukshall

Det er viktig å huske at dette er foreløpige planer, men det virker veldig lovende for en park som kommer til å gi mange tilbud til barn og unge som i dag mangler på Løren.

Landskapsplan uteområde
Landskapsplan for taket

 

 

Pir II har sammen med Multiconsult AS blitt engasjert av Oslo Kommune til å gjennomføre regulering og prosjektutvikling for en ny aktivitetspark og flerbrukshall på Løren i Oslo. Prosjektet er i et område som i dag forvandles fra et industriområde til et byområde. Fokuset i reguleringen og i forprosjektet er å etablere et utvendig og innvendig aktivitetstilbud året rundt samtidig som viktige strategiske bygrep ivaretas. Den Grønne ringen i Hovinbyen, og viktige gang- og sykkelforbindelser krysser tomten. Aktivitetsparken og aktivitetshallen er offentlig og for alle, men tilrettelegges spesielt for eldre barn og ungdom. Reguleringen er vedtatt og forprosjekt med KS2 er gjennomført. Nå jobber vi mot byggestart ultimo 2022.

Oppdragsgiver Oslobygg KF (Kultur- og idrettsbygg Oslo KF).

Illustrasjon: Pir II

Illustrasjon: Pir II
Illustrasjon: Pir II

Arkitekten PIR2

Plansak