fbpx
  29. September 2022

  Etter at arkitekten Hille Melbye Arkitekter fikk byggesøknaden av nye Økernsenteret avslått har de nå sendt inn en endret søknad med dokumentasjon Plan og Bygg kommenterte at manglet i den opprinnelige søknaden. I den nye søknaden har de lagt ved mange nye illustrasjoner av Økernsenteret. Se bildene her.

  Følgebrev

  De har lagt ved et brev hvor de skriver:

  Etter avholdte avklaringsmøter med PBE oversendes herved reviderte og utdypende dokumenter til søknaden.

  Kort oppsummering av innholdet i utdypende dokumenter:

  • Prosjektet viser tydelige tilkobling til reguler bro over RIng 3/Østre Aker vei.
  • Fasadene er videreutviklet med hensyn til arkitektonisk helhet og bymessige kvaliteter.
  • Dispensasjonssøknadene er tydeliggjort og argumentasjonen ytterligere underbygget. Søknad om dispensasjon for heving av fortau mot Ulvenveien inngår ikke lenger i søknaden.
  • Utdypende informasjon om håndtering av flomvann.

  Økernsenteret – Sett fra øst
  Økernsenteret – Sett fra torget
  Økernsenteret – Sett fra syd øst – Ulvenveien
  Økernsenteret – Sett fra syd vest
  Økernsenteret – Sett fra nord øst
  Økernsenteret – Sett fra nord vest
  Økernsenteret – Sett fra Nord – Ulvenveien
  Økernsenteret – Sett fra broen over ring3
  Økernsenteret – Fasade
  Økernsenteret – Fasade 2
  Økernsenteret – Arealplan 2M etg
  Økernsenteret – Arealplan 2 etg
  Økernsenteret – Arealplan 1 etg
  Økernsenteret – Sett fra syd øst