fbpx

Etter at arkitekten Hille Melbye Arkitekter fikk byggesøknaden av nye Økernsenteret avslått har de nå sendt inn en endret søknad med dokumentasjon Plan og Bygg kommenterte at manglet i den opprinnelige søknaden. I den nye søknaden har de lagt ved mange nye illustrasjoner av Økernsenteret. Se bildene her.

Følgebrev

De har lagt ved et brev hvor de skriver:

Etter avholdte avklaringsmøter med PBE oversendes herved reviderte og utdypende dokumenter til søknaden.

Kort oppsummering av innholdet i utdypende dokumenter:

  • Prosjektet viser tydelige tilkobling til reguler bro over RIng 3/Østre Aker vei.
  • Fasadene er videreutviklet med hensyn til arkitektonisk helhet og bymessige kvaliteter.
  • Dispensasjonssøknadene er tydeliggjort og argumentasjonen ytterligere underbygget. Søknad om dispensasjon for heving av fortau mot Ulvenveien inngår ikke lenger i søknaden.
  • Utdypende informasjon om håndtering av flomvann.

Økernsenteret – Sett fra øst
Økernsenteret – Sett fra torget
Økernsenteret – Sett fra syd øst – Ulvenveien
Økernsenteret – Sett fra syd vest
Økernsenteret – Sett fra nord øst
Økernsenteret – Sett fra nord vest
Økernsenteret – Sett fra Nord – Ulvenveien
Økernsenteret – Sett fra broen over ring3
Økernsenteret – Fasade
Økernsenteret – Fasade 2
Økernsenteret – Arealplan 2M etg
Økernsenteret – Arealplan 2 etg
Økernsenteret – Arealplan 1 etg
Økernsenteret – Sett fra syd øst
Meny